WELKOM

Stichting Huurdersraad Eemland is een actieve, betrokken organisatie met een open en transparant karakter, die nauw samenwerkt met de directie en de Raad van Commissarissen van Eemland Wonen. De bestuursleden van de Huurdersraad vergaderen één keer in de twee maanden aan de hand van een vooraf vastgesteld vergaderschema. Bij deze vergaderingen zijn – ter ondersteuning – bestuursleden van de Raad van Commissarissen zoveel mogelijk aanwezig. Tijdens deze vergaderingen worden alle lopende, maar ook nieuwe zaken besproken die alle huurders aangaan. Daarnaast is er nauw overleg over eigen activiteiten van de Huurdersraad en worden (eventuele) signaleringen besproken. De Huurdersraad heeft één keer in de drie maanden overleg met de directie van Eemland Wonen. Tijdens dit overleg wordt de Huurdersraad bijgepraat en betrokken bij activiteiten en de voortgang van zaken én nieuwe aspecten die spelen bij Eemland Wonen. Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn de jaarlijkse huurverhoging, het jaarlijkse onderhoudsplan, renovatie- en herstructureringsplannen, verkoop van woningen, huurbeleidsplan, verduurzaming, klimaatadaptie, energietransitie en het beleid rond de directe woonomgeving en leefbaarheid in buurten.

WELKOM

Stichting Huurdersraad Eemland is een actieve, betrokken organisatie met een open en transparant karakter, die nauw samenwerkt met de directie en de Raad van Commissarissen van Eemland Wonen. De bestuursleden van de Huurdersraad vergaderen één keer in de twee maanden aan de hand van een vooraf vastgesteld vergaderschema. Bij deze vergaderingen zijn – ter ondersteuning – bestuursleden van de Raad van Commissarissen zoveel mogelijk aanwezig. Tijdens deze vergaderingen worden alle lopende, maar ook nieuwe zaken besproken die alle huurders aangaan. Daarnaast is er nauw overleg over eigen activiteiten van de Huurdersraad en worden (eventuele) signaleringen besproken. De Huurdersraad heeft één keer in de drie maanden overleg met de directie van Eemland Wonen. Tijdens dit overleg wordt de Huurdersraad bijgepraat en betrokken bij activiteiten en de voortgang van zaken én nieuwe aspecten die spelen bij Eemland Wonen. Regelmatig terugkerende onderwerpen zijn de jaarlijkse huurverhoging, het jaarlijkse onderhoudsplan, renovatie- en herstructureringsplannen, verkoop van woningen, huurbeleidsplan, verduurzaming, klimaatadaptie, energietransitie en het beleid rond de directe woonomgeving en leefbaarheid in buurten.

Gebruik de pijlknoppen voor de navigatie.

Don't show this again